Bokn

Arkitektfirma

EDB Tjenester Norge Ltd

...et godt valg for design av din bolig

Bokn Marina...

Prosjekt på Bokn er et oppdrag for Bygg og Kaianlegg, Svehaug Entreprenør og Bokn kommune. Oppdraget var tegning, søking, brannprosjektering og HMS plan for 15 stk nauster, kaier, molo, parkeringsplasser og kommunal veg, videre beregnet og utførte landemåling med vårt koordinatfestet GPS system.

Bokn
Bokn
Bokn
Bokn
Bokn
Bokn
Bokn