Om oss

Arkitektfirma

EDB Tjenester Norge Ltd

...et godt valg for design av din bolig

Om oss.....

Historie:

 

EDB-Tjenester Norge LTD ble grunnlagt i 1995, men da under navnet Knut Nordstokke, Teknisk tegner.

Ved utvidet utdannelse gjennom årenes løp, førte dette til utvidede tjenester til våre kunder.

På bakgrunn av dette så endret vi firmanavn til EDB-Tjenester Norge LTD.

 

Visjon:

 

EDB-Tjenester Norge LTD er en profesjonell bedrift med rimelig og høyt servicenivå, dette gjør at Edb-tjenester er et klart alternativ ved valg av en stabil og langsiktig samarbeidspartner. EDB-Tjenester Norge LTD sine resultater og økonomiske stabilitet skal være bedre enn gjennomsnittet for tilsvarende bedrifter i vårt marked.

 

 

EDB-Tjenester Norge LTD skal være:

 

  • Nøyaktige og pålitelige
  • Faglig dyktige
  • Problemløsere
  • Ha fornøyde kunder til enhver tid.
  • Levere kvalitet og yte den beste service.

 

 

EDB-Tjenester Norge LTD har følgende å tilby:

 

  • Vi utfører arkitekt og teknisk tegneoppdrag innen bygg og maskin. Hjelper til med å finne løsninger for Deres bolig/tiltak, rettledning i forhold til tekniske forskrifter/krav.

 

  • Tegning utføres (hvis mulig) i 3D med foto rendering om ønskelig.

 

  • Vi tar oss av søknadsprosessen fra A til Å (med unntak av husbanklån).

 

  • Vi prosjekterer og utfører landemåling, beregne og plassere Deres bolig på tomten, måler inn høyder på terreng til bruk for eks. tegning i søknadsprosessen. Vi kan påvise grensepunkter for eiendommer, arbeidet utføres med profesjonelt GPS landemålingsutstyr.

 

 

 

Det kan lønne seg å ta kontakt med oss.